Επικοινωνία : ΩΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ 101 - 2102915780 - mail@5dim-galats.att.sch.gr